Banka Kredilerinde Dosya Masraflarını Nasıl Geri Alabiliriz?

Bankalar verdikleri kredi karşılığı tüketicilerden faiz  dışında  dosya masrafı, ekspertiz ücreti, ipotek ücreti, Kredi hayat sigortası, Konut sigortası ve Zorunlu deprem sigortası adı altında ekstra bedeller almaktadırlar.

Buna göre 100,000 YTL kredi alınırsa oluşacak örnek masraf tutarı

1- Dosya masrafı: 1,500-2,000 TL

2- Ekspertiz: 300-500 TL

3- İpotek ücreti 200-300 TL

4- Kredi Hayat Sigortası: 730 TL

5- Konut Sigortası: 400 TL

6- DASK: 70 TL

TOPLAM: 3,700 TL

Bu bedellerden sadece kısaca DASK adı verilen zorunlu deprem sigortası yasal zorunluluktur. Bunun dışında alınan bedeller tamamen bankaların keyfi uygulamalarıdır.

Tüketici Kanununa göre bankaların tüketicilere imzalattırdıkları ve içeriğine tüketicinin müdahele edemediği standart sözleşmelerin ve bilgilendirme formlarının ( bu sözleşmeler yaklaşık 15 sayfadan oluşmaktadır) geçerliliği yoktur. Yani bankanın faiz dışında sizden talep edebileceği her ücret için ayrıca sizinle pazarlık yapması gerekmektedir. Sitemizin yargı kararları bölümünde bu konuyla ilgili mahkeme kararlarını inceleyebilirsiniz.

Bankaların tüketiciyi istismarları bu kadarla da bitmemektedir. Faizlerin düşmesi sonucu kredisini yapılandıran tüketiciden ve kredisini erken ödeyerek kapatan tüketiciden yeniden yapılandırma ve erken ödeme ücreti adı altında yaklaşık %2 oranında kesintiler yapılmaktadır. Yargıtay bu kesilen paralarında iadesine karar vermiştir.

Eğer sizde bankalardan son 10 sene içerisinde kredi çektiyseniz ve bu ekstra bedelleri ödediyseniz bu bedelleri geri alabilirsiniz. Eğer sizden kesilen tutar 1100 TL nin üzerindeyse doğrudan tüketici mahkemesine başvurmanız gerekmektedir. Ortalama bir konut kredisinde haksız kesilen tutar 2000 TL  ya eğer yapılandırma veya erken ödeme varsa 5000 TL. lere ulaşmaktadır.

Eğer bu bedelleri almanızda sitemizden destek almak istiyorsanız bize 0533 203 13 36 numaralı telefondan ve tuketicibiz@hotmail.com mail adresinden ulaşabilirsiniz. Size gerekli her türlü hukuki destek verilecektir. Bize çektiğiniz kredinin ödeme planını vs. 02122109072 numaraya faks çekerek ulaştırabilirsiniz.

Eğer sitemizin size yardımcı olmasını istiyorsanız bize hangi bankadan ne kadar kredi çektiğinizi bildirmeniz yeterlidir. Haksız kesilen bedeller bütün tüketicilerde standart olduğu için biz sizin adınıza fazlaya ilişkin haklarınızı saklı tutarak yaklaşık 2000 TL. lik ön dava açıyoruz. Bu davayla birlikte sizden kesilen haksız tutarların tahsilat dekontlarının dosyaya getirilmesini talep ediyoruz. Tahsilat dekontları gelince Dosya Yargıtay’ın ilgili kararları doğrultusunda bilirkişi incelemesine gönderilmektedir. Bilirkişinin incelemesinden sonra eğer alacağınız 2000 TL. den fazla ise ek harç ödeyerek dava değerini artırıyoruz. Davayla ilgili harç ve bilirkişi masrafı yaklaşık 270 TL. tutmaktadır. Ancak dava kazanılınca bu bedeli de bankadan geri alacaksınız….

ÜYELİK FORMU İÇİN TIKLAYINIZ.

Banka Kredileri içinde yayınlandı | Yorum bırakın

PARASAL SINIRLARIN ARTIRILMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ

6502 SAYILI TÜKETİCİNİN KORUNMASI HAKKINDA KANUNUN
68 İNCİ VE TÜKETİCİ HAKEM HEYETLERİ YÖNETMELİĞİNİN
6 NCI MADDELERİNDE YER ALAN PARASAL SINIRLARIN
ARTIRILMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ
Amaç ve kapsam
MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, 7/11/2013 tarihli ve 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun
68 inci maddesinde belirtilen parasal sınırların, 10/11/2015 tarihli ve 29528 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Vergi
Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 457)’nde 2015 yılı için yeniden değerleme oranı olarak tespit edilen %5,58 (yüzde
beş virgül elli sekiz) oranında artırılarak yeniden belirlenmesidir.
Dayanak
MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 68 inci maddesinin birinci
ve dördüncü fıkraları ile 27/11/2014 tarihli ve 29188 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tüketici Hakem Heyetleri
Yönetmeliğinin 6 ncı maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.
Parasal sınırlar
MADDE 3 – (1) Tüketici hakem heyetlerinin, uyuşmazlıklara bakmakla görevli olmalarına ilişkin parasal
sınırlar;
a) İlçe tüketici hakem heyetlerine başvuru için üst parasal sınır, 2.320 Türk Lirası,
b) Büyükşehir statüsünde olan illerdeki il tüketici hakem heyetlerine başvuru için parasal sınır, 2.320 Türk Lirası
ile 3.480 Türk Lirası arası,
c) Büyükşehir statüsünde olmayan illerin merkezlerindeki il tüketici hakem heyetlerine başvuru için üst parasal
sınır, 3.480 Türk Lirası,
ç) Büyükşehir statüsünde olmayan illere bağlı ilçelerde, il tüketici hakem heyetlerine başvuru için parasal sınır,
2.320 Türk Lirası ile 3.480 Türk Lirası arası,
olarak tespit edilmiştir.
Yürürlük
MADDE 4 – (1) Bu Tebliğ 1/1/2016 tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 5 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Gümrük ve Ticaret Bakanı yürütür.

Tebliğler, Uncategorized içinde yayınlandı | Yorum bırakın

Tebliğler

Parasal Sınırların Arttırılmasına İlişkin Tebliğ

 

Tebliğler içinde yayınlandı | Yorum bırakın

Yönetmelikler(23)

Yönetmelikler içinde yayınlandı | Yorum bırakın

DİLEKÇE ÖRNEKLERİ

1) BİLGİ EDİNME BAŞVURU FORMU 

2) KAPIDAN SATIŞLARDA CAYMA BİLDİRİM BELGESİ 

3) SATIN ALINAN HİZMETİN AYIPLI ÇIKMASI (Tüketici Mahkemesi’ne)

4) SATIN ALINAN HİZMETİN AYIPLI ÇIKMASI (Tüketici Sorunları il / İlçe Hakem Heyeti Başkanlığı’na) 

5) SATIN ALINAN MALIN AYIPLI ÇIKMASI (Tüketici Mahkemesi’ne)

6) SATIN ALINAN MALIN AYIPLI ÇIKMASI ( Tüketici Sorunları İl / İlçe Hakem Heyeti Başkanlığı’na)

7) YETKİLİ SERVİSİN 15 İŞGÜNÜNÜ GEÇİRMESİ VE/VEYA AZAMİ TAMİR SÜRESİ 30 İŞGÜNÜNÜ GEÇİRMESİ

8 ) SÖZLEŞMEDEKİ HAKSIZ ŞARTLAR

9) TAKSİTLİ SATIŞTA / KAMPANYALI SATIŞTA  SÖZLEŞMENİN BİR NÜSHASININ TARAFIMA VERİLMEMESİ 

10) KULLANMA KILAVUZUNUN VERİLMEMESİ

11) ÜRÜN GARANTİ BELGESİNİN VERİLMEMESİ

12) YETKİLİ SERVİS İSTASYONUNUN BULUNMAMASI VEYA YETKİLİ SERVİSİN YEDEK PARÇA STOKUNUN EKSİK VEYA BULUNMAMASI

13) TÜKETİCİ KREDİ SÖZLEŞMESİNİN TEK NÜSHA OLARAK DÜZENLENMESİ VEYA DÜZENLENEN BİR NÜSHASININ VERİLMEMESİ

14) SERGİLENEN VEYA SATILAN ÜRÜNDE FİYAT ETİKETİNİN BULUNDURULMAMASI ( Belediye Başkanlığı, Tüketici Sorunları İl / İlçe Hakem Heyeti Başkanlığı’na) 

15) REKLAM KURULU ŞİKAYET DİLEKÇESİ

16) ABONELİK SÖZLEŞMESİ

17) DEVRE TATİL SÖZLEŞMELERİ 

18) PAKET TUR SÖZLEŞMESİNİN VERİLMEMESİ

19) KAPIDAN SATIŞ FİRMASI ŞİKAYET DİLEKÇESİ

20) MESAFELİ SATIŞ ŞİKAYET DİLEKÇESİ

21) KREDİ KARTI SÖZLEŞMESİNE UYGUN OLMAYAN DURUMLARLA İLGİLİ ŞİKAYET DİLEKÇESİ

Dilekçe Örnekleri içinde yayınlandı | Yorum bırakın

Hakem Heyeti Kararları

Tüketici Hakem Heyeti Kararları için TIKLAYINIZ.

Hakem Heyeti Kararları içinde yayınlandı | Yorum bırakın

Yargıtay Kararları

Yargıtay Kararları içinde yayınlandı | Yorum bırakın

Tüketici Hakem Heyeti

Hakem Heyetine başvuru için örnek dilekçe..(1.031,87  TL )
………. KAYMAKAMLIĞI
TÜKETİCİ SORUNLARI İLÇE HAKEM HEYETİ BAŞKANLIĞI’NA( 2.693,78  TL)
……….VALİLİĞİ
TÜKETİCİ SORUNLARI İL HAKEM HEYETİ BAŞKANLIĞI’NA

ŞİKAYET EDEN : Tüketicinin adı soyadı ve  adresi

ŞİKAYET EDİLEN : Şikayet edilen kişi veya kurum, birden fazla kişi veya kurum müteselsilen sorumlu olabilirler.
Adresi

ŞİKAYET KONUSU: Satın alınan mal/ hizmetin ayıplı çıkması

OLAYLAR: Ayıplı mal veya hizmete ilişkin olaylar madde madde açıklanacak..

HUKUKİ NEDENLER: Tüketicinin Korunması Hakkındaki KANUN, Yargıtay kararları, emsal kararlar…

DELİLLER : Fatura, Garanti Belgesi ve/veya (Gerektiğinde Kullanma Kılavuzu) Yetkili Servislerden alınan Fişler ve/veya Firma ile yapılan yazışmalar ve/veya diğer deliller (elinizde ne tür belgeler veya deliller varsa hepsini yazabilirsiniz, yaşadığınız hadiseler için varsa tanık da yazabilirsiniz)

SONUÇ İSTEM  : Yukarıda açıklanan nedenlerle 1)ödenen bedelin iadesine, 2) ayıp oranında bedel indirimi, 3) ayıbın giderilmesi( Buraya yukarıda belirtilen seçimlik haklardan hangisini kullandığınızı belirtiniz) karar verilmesini   talep ederim. …./ ….  (tarih)

NOT: Tüketici Hakem Heyetleriyle İlgili Sınırlar
Tüketici hakem heyetine zorunlu başvuru sınırı 01.01.2011′dan başlayarak 1.031,87 TL,

Büyükşehir statüsünde bulunan illerde faaliyet gösteren il hakem heyetlerinin uyuşmazlıklara bakmakla görevli ve yetkili olmalarına ilişkin alt parasal sınır 01.01.2011′dan başlayarak 2.693,78 TL‘dir.

*2011 yılı değerleri, 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un 22. maddesindeki usule göre Üretici Fiyatları Endeksinde meydana gelen ortalama % 9,92 (dokuz virgül doksaniki) oranında artış esas alınarak belirlenmiştir.

Tüketici Hakem Heyeti içinde yayınlandı | Yorum bırakın