SORUN CEVAPLAYALIM

SORULARINIZI SORUN UZMAN EKİBİMİZ CEVAPLASIN.

İsterseniz bu bölümden yorum yazarak sorularınızı sorun. Yada dilerseniz iletişim formumuzdan bize yazabilirsiniz. İletişim Formu için Tıklayınız.

Biz elimizden geldiği kadar sorularınızı cevaplamaya çalışacağız. Sorununuz hukukçulara gerek duyacağınız düzeyde ise, KOSİAD HUKUK KOMİSYONU’na İletişim bölümümüze, göndereceğiniz bir mesaj ile başvurabilirsiniz. Hukuk Komisyonu gerekli inceleme ve değerlendirmeleri yaparak size dönecektir. Bu inceleme ve değerlendirmeler için sizden elinizdeki belgelerin fotokopileri istenebilir.

Hukukçuya gereksinim duymayacağınız sorunlarınız; GSM Operatörleri( cep telefonu hizmet sağlayıcaları), küçük ev aletleri, dijitürk, Adls vs.gibi değeri 500 TL nin altındaki mal ve hizmetler için aşağıdaki açıklamalar ışığında hareket etmenizi öneririz. Bu açıklamalar İstanbul Valiliğinin resmi sitesinden alınmış, bazı ilaveler ise tarafımızdan yapılmıştır; hakem heyetlerinin parasal sınırları gibi.

TÜKETİCİ SORUNLARI İÇİN BAŞVURULACAK MERCİLER

Tüketici sorunları için başvurulacak merciler, idari ve yargı yollarıdır. Bu yollar İstanbul Valiliğinin aşağıya aktarılan açıklamasında belirtilmektedir:

TÜKETİCİ HAKLARI KONUSUNDA BİLİNMESİ GEREKENLER
15.03.2010
Kamu yararına uygun olarak tüketicinin sağlık ve güvenliği ile ekonomik çıkarlarını koruyucu, aydınlatıcı, eğitici, zararlarını tazmin edici, çevresel tehlikelerden korunmasını sağlayıcı önlemleri almak ve tüketicilerin kendilerini koruyucu girişimlerini özendirmek ve bu konudaki politikaların oluşturulmasında gönüllü örgütlenmeleri teşvik etmeye ilişkin hususları düzenlemektir.

Tüketici kaliteli mal ve hizmeti talep etmeli, satın aldığı mal ve hizmet ayıplı veya hatalı ise hakkını aramalıdır. Yasaların sizlere tanıdığı hakları kullanmaktan çekinmeyiniz. Hak arandıkça haksızlıklar azalacaktır.

Tüketici malı kendi imkanları ile tamir ettirmeye kalkışmamalı, yetkili servisine başvurmalıdır. Malın bozulmasında tüketicinin de sorumluluğu varsa ısrarlı olunmamalı, karşılıklı görüşmelerle bir noktada anlaşmaya çalışılmalıdır. İyi bir tüketici borcuna sadık olmalı ve ödemelerini düzenli bir şekilde yapmalıdır.

Satın aldığınız herhangi bir mal veya hizmetin ayıplı (kusurlu) olduğunu fark ettiğinizde açık ayıp olarak adlandırılan gözle görünür ayıplarda malın teslim alındığı ve hizmetin ifa edildiği tarihten itibaren 30 gün içinde, kullanım sırasında sonradan ortaya çıkan ayıplarda 2 yıllık sürede ayıbın ortaya çıktığı tarihten itibaren 30 gün içinde öncelikle o mal veya hizmeti satın aldığınız satıcı ve sağlayıcı ile görüşmeniz gerekmektedir.

Bu durumda haklarından birini talep etmeniz mümkündür.

 • Bedel iadesini de içeren sözleşmeden dönme,
 • Malın ayıpsız misliyle değiştirilmesi/Hizmetin yeniden görülmesi,
 • Ayıbın neden olduğu değer kaybı oranında bedel indirimi,
 • Malın ücretsiz onarımı

Satıcı ve sağlayıcının sorunu çözmesi esastır. Satıcı ve sağlayıcı sorunu çözemiyor veya yükümlülüğünü yerine getirmiyorsa, söz konusu mal veya hizmetin bayisine, acentesine, imalatçı-üreticisine, ithalatçısına ya da bu mal veya hizmet için kredi alınmışsa kredi veren banka, özel finans kuruluşu veya finansman şirketleri ile görüşmeniz faydalı olacaktır.

Bu konuda üretici veya ithalatçı firmanın ücretsiz tüketici hattı aranarak şikayet konusu düzgün bir şekilde ifade edilmelidir.

Şikayetiniz konusunda haklıysanız, pes etmeyiniz. Satın aldığınız mal veya hizmete para verdiğinizi unutmayınız. Her şeye rağmen sonuç alamadıysanız mal veya hizmeti; Satın aldığınızyer veyaİkamet ettiğiniz yerde bulunan Tüketici Sorunları Hakem Heyetine veya Tüketici Mahkemeleri şikayet konusunu içeren dilekçe ve ekinde konuya ait belgelerle (fatura, satış fişi, garanti belgesi, sözleşme vb.) başvurabilirsiniz.

Hakem heyetlerine yapılan başvurulardan herhangi bir ücret alınmaz. Hakem heyetlerince görevlendirilecek bilirkişi ücretleri de Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından karşılanır.

Satın aldığınız ve şikayet konusu olan mal veya hizmetin değeri 2010 yılı için 938,75 TL nın altında ise sorunun çözümü için Tüketici Sorunları Hakem Heyetine başvurmanız gerekmektedir. Bu durumda, hakem heyetlerinin aldığı karar bağlayıcıdır. Hakem heyeti kararı aleyhinize ise 15 gün içinde tüketici mahkemesine itiraz edebilirsiniz. İtirazı görüşen tüketici mahkemesinin kararı kesindir.

Hakem heyetinin verdiği karar lehinize olmakla beraber satıcı veya sağlayıcının bu karara uymaması durumunda İcra ve İflas Kanununun ilamların yerine getirilmesi hakkındaki hükümlerine göre İcra Müdürlüğü’ne müracaat edebilirsiniz.

Şikayet konusu olan mal veya hizmetin değeri 2010 yılı için 938,75 TL nın üstünde ise hakem heyetlerine başvurulabileceği gibi, tüketici mahkemelerine de başvurulabilir. Ancak bu durumda, hakem heyetlerinin kararı delil niteliğinde olup, bağlayıcı değildir. Lehinize olan hakem heyeti kararına, karşı tarafın uymaması halinde tüketici mahkemesine başvurmanız gerekecektir. Tüketici mahkemeleri nezdinde açılacak davalar her türlü resim ve harçtan muaftır.

SATIN ALINAN MAL VEYA HİZMETLE İLGİLİ BİR SORUN YAŞANDIĞINDA NEREYE BAŞVURABİLİRSİNİZ?

 

Satın aldığınız mal veya hizmet uyuşmazlığında,

 • Mal veya hizmette bulunan ayıba ilişkin ise,
 • Satıcı/sağlayıcı ile imzalamış olduğunuz sözleşmede yer alan haksız şartlara ilişkin ise,
 • Taksitle satın aldığınız mal/hizmete için erken ödeme bulunmanız halinde yapılması gereken erken ödeme indiriminin hiç yapılmaması veya yanlış yapılmasına ilişkin ise,
 • Satın aldığınız devre tatil sözleşmesinin sözleşmeye uygun olarak verilmemesi veya sözleşme gereği ödemeniz gereken üyelik ücretinin çok yüksek olmasına ilişkin ise,
 • Satın aldığınız paket tur sözleşmesinin sözleşmeye uygun olarak düzenlenmemesine ilişkin ise,
 • Kampanyalı (ön ödemeli) olarak satın aldığınız mal/hizmetin zamanında ve gereği gibi teslim edilmemesine ilişkin ise,
 • Mesafeli sözleşme (internet, tv, vb. aracılığıyla) ile aldığınız mal/hizmetin size zamanında teslim edilmemesi, cayma hakkınızı kullanmanıza rağmen bedelin iade edilmemesine ilişkin ise,
 • Banka veya tüketici finans kuruluşu ile imzalamış olduğunuz kredi sözleşmesini erken kapatmanıza rağmen gerekli olan faiz indiriminin yapılamaması veya yanlış yapılması veya sözleşme hükümlerinin ölçüsüz derecede aleyhinize olmasına ilişkin ise,
 • Banka veya tüketici finans kuruluşu ile imzalamış olduğunuz sözleşme esnasında sizden çeşitli isimler altında sözleşmede yer almadığı halde masraf vb. alınmasına ilişkin ise,
 • İmzalamış olduğunuz abonelik sözleşmesine ilişkin ise,
 • Kapıdan aldığınız mal/hizmete ilişkin 7 gün içerisinde cayma hakkınızı kullanmanıza rağmen satıcı veya sağlayıcının ilk yedi gün içerisinde sizden para veya kıymetli evrak alınması yasak olduğu halde aldığı para veya kıymetli evrakın iadesi veya iptaline ilişkin ise,

Uyuşmazlığınızın çözümlenmesi için ; uyuşmazlık bedelini de dikkate alarak ikamet ettiğiniz yerdeki veya mal/hizmeti satın aldığınız yerdeki Kaymakamlık bünyesinde yer alan Tüketici Sorunları Hakem Heyetine veya Tüketici Mahkemesi’ne başvurmanız gerekecektir. Eğer bulunduğunuz yerde Tüketici Mahkemesi yoksa Asliye Hukuk Mahkemelerine Tüketici Mahkemesi sıfatıyla başvurabilirsiniz.

Eğer uyuşmazlığınız,

 • Satın aldığınız malla birlikte size garanti belgesi, Türkçe tanıtma ve kullanma kılavuzu verilmemesine ilişkin ise,
 • Kanun’da yazılı düzenlenmesi ve bir nüshasının tarafınıza verilmesi gerekli olan sözleşmenin size verilmemesine ilişkin ise,
 • Satın aldığınız mal/hizmetin etiket fiyatı ile kasa fiyatı arasında fark varsa ve sizin aleyhinize olan uygulanmışsa,
 • Cayma hakkınızı kullanmanıza rağmen size kapıdan satış yapan şirketin gereğini yerine getirmemesine ilişkin ise,

Gerekli idari işlemlerin yapılması için bulunduğunuz İlin Valiliğinde yer alan Sanayi ve Ticaret İl Müdürlüğü’ne başvurmanız gerekmektedir.

Ayrıca uyuşmazlığınız,

 • Kampanyalı (ön ödemeli) sözleşmelerde size ödemelerinizin güvence altına alındığına ilişkin teminat gösterilmemesine,
 • Süreli yayınların verdiği promosyonlara,
 • Bankalar ile yaşadığınız diğer uyuşmazlıklara

İlişkin ise gerekli idari işlemlerin yapılması için Tüketicinin ve Rekabetin Korunması Genel Müdürlüğü’ne başvurabilirsiniz.

TÜKETİCİ ŞİKAYETLERİ İÇİN BAŞVURABİLECEĞİNİZ KURUMLAR

 1. Tüketici Sorunları Hakem Heyetlerine,
 2. Tüketici Mahkemelerine,
 3. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin ve Rekabetin Korunması Genel Müdürlüğüne,
 4. Reklam Kurulu Başkanlığına
 5. Valilikler bünyesinde bulunan Sanayi ve Ticaret İl Müdürlüklerine
 6. “175 Alo Tüketici”Hattına,
 7. Tüketici Bilgi Sistemine (http://www.tuketici.gov.tr)
 8. Tüketicinin korunmasına yönelik faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşları olan dernek ve vakıflara,
 9. Ticaret/ Sanayi / Esnaf Odalarına başvuru yapılabilir.

Şikayetleriniz için

İl Tüketici Hakem Heyeti

Tel:0212 511 54 11

Kapıdan satış şikayetleriniz için

Tel:0212 514 10 80 Dahili:302

Tüketici Sorunları Hakem Heyetlerinin 2011 yılı için belirlenen parasal sınırları:

NOT: Tüketici Hakem Heyetleriyle İlgili Sınırlar
Tüketici hakem heyetine zorunlu başvuru sınırı 01.01.2011′dan başlayarak 1.031,87 TL,

Büyükşehir statüsünde bulunan illerde faaliyet gösteren il hakem heyetlerinin uyuşmazlıklara bakmakla görevli ve yetkili olmalarına ilişkin alt parasal sınır 01.01.2011′dan başlayarak 2.693,78 TL‘dir.

*2011 yılı değerleri, 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un 22. maddesindeki usule göre Üretici Fiyatları Endeksinde meydana gelen ortalama % 9,92 (dokuz virgül doksaniki) oranında artış esas alınarak belirlenmiştir.

DERNEK KURULUŞUMUZ

Bir tüketici dayanışma derneğinin kuruluşu için hazırlık yapıyoruz. Kurulacak dernek mevcut derneklerden farklı olarak üyelerinin tüketici sorunlarını çözmek için aktif olarak çalışacak. Dernek bu sorunların çözümü için avukat ve hukukçular çalıştıracak, üyelerin belli rakama kadar olan sorunları için hiç bir bedel talep etmeyecek, parasal sınırları belirlenen rakamların üzerindeki sorunlar içinse çok düşük ücretler talep edilecektir. Avukatlar dernekte maaş ile çalışacakları için baroların tarifeleri ile bağlı olmayacaklardır. Böylece binlerce kişiniz sorunlarına çözüm olacağımıza inanıyoruz. Derneğe üye olmak isteyenlerin iletişim bölümümüze mesaj göndermelerini itiyoruz.

 

SORUN CEVAPLAYALIM için 344 cevap

 1. sedat dedi ki:

  merhabalar…

  bn gecen sene teknosadan 900 tl lık cep telefonu aldım..
  ve bu telefonun dokunmatık tusu kendılıgınde etkılesıme gırıp kendı kendıne basılıyor ıslem yapıyor..
  3 defa garantıye gıttı geldı..aynı sekılde soru devam ettı ,tamir yapılamadı..
  ve 4.sefer gonderdım ,paramın ıadesını veya yenı urun ıstedım..
  suan da ekranda sorun bulmuslar ve 300 tl ıstıyorlar..
  telefonun yenısı suanda 600 tl.. ve ben bu ıstedıklerı 300 tlyı vermek ıstemıyorum..
  yenısını talep etme ve alma hakkım varmı.?

  cevap verirseniz çok sevinirim iyi çalışmalar iyi günler

 2. Kubra dedi ki:

  Ben internet üzerinden bi urun aldım.%100 müşteri memnuniyeti ve memnun kalinmazsa para iadesi garantisi olduğunu söyleyen bi yerden aldım.on gün kullandım ürünü ve hiç bir etkisini gormedigim için iade ettim ve firma iadeyi onayladı.28.06.2016 tarihinde iade ettiğim ürünün para iadesini halen alamadım arıyorum açmiyorlar..başka numaradan aradığımda açıyorlar fakat iademi almak istiyorum dediğimde teli suratına kapatıyorlar…ne yapmalıyım bilemiyorum.bana bu konuda yardımcı olur musunuz?

 3. Onur dedi ki:

  Bu internet letgo sitesinden ürün aldım bozuk çıktı mağduriyetimin giderilmesini istiyorum bunu nasıl yapabilirim Bana yardımcı olabilir misiniz

 4. Onur ersoy dedi ki:

  Bu internet letgo sitesinden ürün aldım bozuk çıktı mağduriyetimin giderilmesini istiyorum bunu nasıl yapabilirim Bana yardımcı olabilir misiniz

 5. Ayfer dedi ki:

  Merhaba ben tv de cikan corek otlu kirisiklik kremi siparis etmistim bana 1adedi29tele 2adedi 39 tele oldugunu soylediler kargo bizden dediler bende 2 adedi gondermelerini istedim 2 gun icinde aras kargodan aradilar pakedimin oldugunu soylediler ve 40 tele odedikten sonra pakti teslim aldim ama icini actigimda tek urun cikti ama kargo pakedinde 2 adet urun yaziyordu ustelik urunun icindende normal kucuk plastik bir kutuda krem cikti benden 2 urun parsi alindi sikayetciyim aras kim suclu bilmiyorum ama aras kargodanda urunu gonderenlerdende sikayetciyim resmen dolandirildim

 6. Gökmen dedi ki:

  Merhabalar izmirde ikamet ediyorum. 12.06.2015 tarihinde JAPON İLETİŞİM ‘den faturaya ek olarak almış olduğum htc one m8 cep telefonum 15.06.2016 tarihinde sim kart okumam arızası oldu ve aynı gün teleservice yetkili servise teslim ettim ve forumumu aldım 20 iş gününü geçtiği için JAPON İLETİŞİMe konu ile alakali iadeli taahhütlü dilekçe gönderdim ve fatura bedeli 2.640 tl olan telefon ücretinin iadesini istedim evet itiraz ettiler bende 21.07.2016 tarihinde tüketici hakem heyetine gittim gerekli belgeleri dilekçem ile birlikte teslim ettim… Bu bedeldeki geri ödeme kabul oranı %de kaç ve ortalama ne kadar bir sürede karara bağlanır? Simdiden teşekkür ederim

 7. Nedim dedi ki:

  Mrb vestel bayinin birinden eşime telefon aldik eşime telefon 750 tl idi.eşimin görüntülü yani kontur üzerinden görüntülü istiyorum demesi üzerine satici 850 tl lik telefonu bize 3 G li göruntulu diye verdi.biraz gec farkettik gittik gidincede eşimin yanindayken söylediklerini göruntulu oldugunu inkar etti fabrikasi böyle yapmis dedi dalga gecer gibi.sizce bu nedir .

 8. numan okan dedi ki:

  merhaba ürünüm 41 günüdür serviste ve sürekli oyalıyorlar 20 iş günününü geçti ne yapmalıyım ganranti ithalatçı firma

 9. Ali Erdoğan dedi ki:

  Manisa mesir iletişimden 1100 tl ye samsung j7 telefon aldım 2 gün içinde kamerasındaki arızayı fark ettim ekran kararıyor uygulumadan atıyordu servise verdim güncel yazılım yükleyip geri gönderdiler, üç-dört gün içinde aynı sorunu yine yapmaya başladı servise verdim değişim istediğimi söyledim telefon daha 10-15 günlüktü tamam dediler bi hafta sonra telefon geldi almaya gittim tekrar güncel yazılım yüklemişler durumu anlattım istemiyorum işe yaramıyor yazılım yüklemek değişim istiyorum dedim tamam kalsın yaptıralım değişim dediler bıraktım telefonu bi hafta sonra mesaj geldi servisten gittim tel geri gelmiş yine güncel yazılım yüklemişler ve bu süreçte 30 günü geçti garanti başlayalı, şimdi tekrar deneyelim değişimi ama yapmayabilirler kesin değil dediler bekliyorum yaklaşık 32 gün oldu telefınu alalı hem beni mağdur bıraktılar hem paramı aldılar telefonsuz kaldım hem tamir olmuyo hem değişim olmuyo ben bunları ne diye mahkemeye vericem kazanır mıyım?

 10. Enes Mustafa Barutçu dedi ki:

  iyi günler 17 mart 2016 tarihinde Carrefour dan LG G4 cep telefonu aldım ithalatçı firma garantili bana telefonun 10 temmuz 2016 tarihinde ana kart problemi oluştu 13 de garantinin elindeydi telefon 26 temmuz günüde bana ana kart probleminin darbeden dolayı olduğunu söğlediler para istediler 350 lira ama bu ana kart arızasını LG kabul etti garanti şirketleri garanti kapsamında yapacaklarını söğlediler benim ithalatçı olduğundan bunlar nasıl oldu ise garanti dışı dediler bende para vermiceğimi söğledim şimdi benim hukuki nasıl bir süreç bekliyor

 11. Esin dedi ki:

  1 hafta once bir ayakkabi aldim suan sadece fisi var ayakkabiya bir abiye bagcik yapacaklardi fakat benim istedigim gibi sozunu de verdiler fakat yapamadilar ve parasini verip istedigimi alamamamla kaldim gorusme sagladim fakat para mi iade etmiyorlar lutfen yardimci olur musunuz

 12. Fatma dedi ki:

  2 gün önce osmaniye/Kadirli de bulunan Yüksel ticaretten Vestel tablet aldım. Fakat şarjı yarım saat bile gitmiyor. Üstelik akşam şarjını full doldurdum sabah kalktığımda şarjı sıfıra inmişti.hiç memnun kalmadım. Para da kolay kazanılmıyor. Koşulsuz iade hakkım var mıdır? Veya ne yapabilirim. Acil cevap yazarsanız çok memnun olurum. Saygılarımla.

 13. Yılmaz dedi ki:

  Ben kendime 2.el Elektronik Bir Alet Aldım Ve Çalışıyordu Kullanıyodum Ama Borctan Dolayı Satmak Zorunda Kaldım Ancak Sattigim Adam Bana Bu Bozuk Dıye Mesaj Felan Attı Benim İçin Suç duyurusunda Bulunabilirmi ?

 14. KÜBRA dedi ki:

  Merhabalar ;

  Sadece internet sitesi üzerinden satış yapan bir firmadan 250.tl değerinde bir ayakkabı aldım.Ayakkabıyı incelemeden bir kaç kez giyinmiş bulundum fakat ayakkabıda üretim hatalarının olduğunu ve çok kalitesiz bir malzeme kullanıldığı için dikiş yerlerinin hemen yırtıldığını fark ettim.Firmaya bildirdiğimde ”giydiğiniz için ürünün tekrar satılabilitesi kalmamıştır bu yüzden bir şey yapamayız ayrıca internetten alışveriş yaparken satış sözleşmesini kabul ettiğiniz için herhangi bir hak talep edemezsiniz”gibi bir açıklama ile karşılaştım.Ayakkabıyı 1 ay önce aldım.Bu durumda haklı durumunda bulunurmuyum yardımcı olursanız çok sevinirim.

 15. Buse dedi ki:

  Merhaba
  Dün instagramda bir sayfadan ayakkabı aldım alırken whatsapptan konuştuk ürün orjinal mi dedim evet dedi ancak ürün orjinal gelmedi ürün iadesi kabul etmiyorlar orjinal olmadığını da kabul etmiyorlar bu konuda bir hakkım varmıdır?

 16. Turan dedi ki:

  Ben 200 TL tunik aldım bayramdan iki gün önce ve zamanla portlanmalar oldu fişte vermediler ne yapmalıyım

 17. Yusuf. dedi ki:

  Benim internetim 6 aydan fazladır arızalı arıza talebinde bulundum ama cevap veren olmadı parasını yatırıyorum kullan madığım internetin parasını geri alabilir miyim

 18. Orhan erge dedi ki:

  Eşim bir 3d max öğrenmek için kursa yazıldı.fakat başladıktan(3 ders) sonra bu programın kendisine pek uygun olmadığını düşünüyor.e eğitimini yarıda bırakıp verdiğimiz parayı geri alabilir miyiz.

 19. Hasan dedi ki:

  Ben vakif bankindan kiredi cektim 2 sene odedim islerim ters giti odeyemedim evi bankaya devretim bana hic bir karsilik almadan 18 ay oturma verdi ben 16 ay oturdum cikti anahtari bankaya verdim banka bana tamam hic bir borcunuz yoktur dedi anahtari verdigime dahil dilekceyide cektik sonra bana bi kagit geldi avukatan evi 18 ay sonra almadigim icin bana icinde oturdugum 18 ay zarfindaki parayi istiyormus 5.100 tl diyor bende bankayi aradim yok borcunuz diyor benim ne yapmam gerekiyor

 20. Hatice dedi ki:

  Bundan 9 ay önce bimeksten Asus ZenFone 6 telefon aldım ürün 5 kez garantiye gitti ürünün üç kez anakartı değişti ürün Garanti’den her gelişinde daha bir bozuk O şekilde geldi en son Garanti’den gelişinde arka kamerası çalışmıyor ve ön kamerası bulanık çekiyordu ürünün 5 kez iade talebinde bulundum fakat mağaza hiçbir şekilde iade talebini kabul etmeyip bana ayıplı ürünü tekrar verdi bu konuda ne yapabilirim beni bilgilendirebilirmisiniz

 21. Hülya uğraşan dedi ki:

  İyi gunler bugun gittigim kuafor saclarimi istedigim rengi yapacagini soyleyerek yakti. Saclarim hem yanarak koptu hemde istedigim renk olmadi. Benim kuafore dava acma hakkim varmi?

 22. Murat dedi ki:

  Telefonumun rengi hoşuma gitmedi degiştirebilirmiyim?

 23. Meryem dedi ki:

  Merhaba,LG G3 marka telefonumda bi takim sorunlar vardı.Garanti süresi dolmadığı için garantiye gönderdim,geldi fakat sorun devam ediyordu.Yetkili servisi arayıp durumu izah ettim bana tekrar göndermemi söylediler.Gönderdim ve geldi ama hata bulunamamıştır yazıyor ve sorun hâlâ var. Bu durumda ne yapabilirim?

 24. omer dedi ki:

  03.09.2012 de samsung marka bir buzdolabı aldım garenti 3 yıldı ve yaklaşık 3 ay önce iç kısmında buzlanma ve içe şu vermeye başladı servisi çağırdım geldi parça değiştirdi ve 160 tl bir meblağ ücret aldı ama sorun giderilmedi en son gelişinde rapor tuttu bu proplem gövdesel diye yapılmaz diye ben bunu tüketici heyetine görürsem ne gibi bir sonuç olur bana bir yardımcı olurmusunuz tesekkur ederim

 25. Gökmen dedi ki:

  Bence durmayın hakkınızı arayın

 26. selma dedi ki:

  2 yıl garantisi olan LG marka bir telefon aldım. internetten gitti gidiyor sitesinden. 6 ay içinde şarj aleti bozuldu. bir yıl bitmeden de telefon kapandı ve açılmadı. garantite gönderdim. 1 ay sonra gönderdiler. telefon açılıyor ama kendiliğnden kapanıp duruyor. aynı şarj aletini yollamışlar. yenisini göndermelerini talep edebilir miyim.

 27. irem dedi ki:

  ben gecen gün internetten ayakkabi sipariş ettim ve bana 5 liralık bez ayakkabı gönderdiler ne yapmam gerekiyor suan

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Log Out / Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Log Out / Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Log Out / Değiştir )

Google+ fotoğrafı

Google+ hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Log Out / Değiştir )

Connecting to %s