SORUN CEVAPLAYALIM

SORULARINIZI SORUN UZMAN EKİBİMİZ CEVAPLASIN.

İsterseniz bu bölümden yorum yazarak sorularınızı sorun isterseniz tuketicibiz@hotmail.com adresine mail atın. Yada dilerseniz iletişim formumuzdan bize yazabilirsiniz. İletişim Formu için Tıklayınız.

Biz elimizden geldiği kadar sorularınızı cevaplamaya çalışacağız. Sorununuz hukukçulara gerek duyacağınız düzeyde ise, KOSİAD HUKUK KOMİSYONU’na İletişim bölümümüze, göndereceğiniz bir mesaj ile başvurabilirsiniz. Hukuk Komisyonu gerekli inceleme ve değerlendirmeleri yaparak size dönecektir. Bu inceleme ve değerlendirmeler için sizden elinizdeki belgelerin fotokopileri istenebilir.

Hukukçuya gereksinim duymayacağınız sorunlarınız; GSM Operatörleri( cep telefonu hizmet sağlayıcaları), küçük ev aletleri, dijitürk, Adls vs.gibi değeri 500 TL nin altındaki mal ve hizmetler için aşağıdaki açıklamalar ışığında hareket etmenizi öneririz. Bu açıklamalar İstanbul Valiliğinin resmi sitesinden alınmış, bazı ilaveler ise tarafımızdan yapılmıştır; hakem heyetlerinin parasal sınırları gibi.

TÜKETİCİ SORUNLARI İÇİN BAŞVURULACAK MERCİLER

Tüketici sorunları için başvurulacak merciler, idari ve yargı yollarıdır. Bu yollar İstanbul Valiliğinin aşağıya aktarılan açıklamasında belirtilmektedir:

TÜKETİCİ HAKLARI KONUSUNDA BİLİNMESİ GEREKENLER
15.03.2010
Kamu yararına uygun olarak tüketicinin sağlık ve güvenliği ile ekonomik çıkarlarını koruyucu, aydınlatıcı, eğitici, zararlarını tazmin edici, çevresel tehlikelerden korunmasını sağlayıcı önlemleri almak ve tüketicilerin kendilerini koruyucu girişimlerini özendirmek ve bu konudaki politikaların oluşturulmasında gönüllü örgütlenmeleri teşvik etmeye ilişkin hususları düzenlemektir.

Tüketici kaliteli mal ve hizmeti talep etmeli, satın aldığı mal ve hizmet ayıplı veya hatalı ise hakkını aramalıdır. Yasaların sizlere tanıdığı hakları kullanmaktan çekinmeyiniz. Hak arandıkça haksızlıklar azalacaktır.

Tüketici malı kendi imkanları ile tamir ettirmeye kalkışmamalı, yetkili servisine başvurmalıdır. Malın bozulmasında tüketicinin de sorumluluğu varsa ısrarlı olunmamalı, karşılıklı görüşmelerle bir noktada anlaşmaya çalışılmalıdır. İyi bir tüketici borcuna sadık olmalı ve ödemelerini düzenli bir şekilde yapmalıdır.

Satın aldığınız herhangi bir mal veya hizmetin ayıplı (kusurlu) olduğunu fark ettiğinizde açık ayıp olarak adlandırılan gözle görünür ayıplarda malın teslim alındığı ve hizmetin ifa edildiği tarihten itibaren 30 gün içinde, kullanım sırasında sonradan ortaya çıkan ayıplarda 2 yıllık sürede ayıbın ortaya çıktığı tarihten itibaren 30 gün içinde öncelikle o mal veya hizmeti satın aldığınız satıcı ve sağlayıcı ile görüşmeniz gerekmektedir.

Bu durumda haklarından birini talep etmeniz mümkündür.

 • Bedel iadesini de içeren sözleşmeden dönme,
 • Malın ayıpsız misliyle değiştirilmesi/Hizmetin yeniden görülmesi,
 • Ayıbın neden olduğu değer kaybı oranında bedel indirimi,
 • Malın ücretsiz onarımı

Satıcı ve sağlayıcının sorunu çözmesi esastır. Satıcı ve sağlayıcı sorunu çözemiyor veya yükümlülüğünü yerine getirmiyorsa, söz konusu mal veya hizmetin bayisine, acentesine, imalatçı-üreticisine, ithalatçısına ya da bu mal veya hizmet için kredi alınmışsa kredi veren banka, özel finans kuruluşu veya finansman şirketleri ile görüşmeniz faydalı olacaktır.

Bu konuda üretici veya ithalatçı firmanın ücretsiz tüketici hattı aranarak şikayet konusu düzgün bir şekilde ifade edilmelidir.

Şikayetiniz konusunda haklıysanız, pes etmeyiniz. Satın aldığınız mal veya hizmete para verdiğinizi unutmayınız. Her şeye rağmen sonuç alamadıysanız mal veya hizmeti; Satın aldığınızyer veyaİkamet ettiğiniz yerde bulunan Tüketici Sorunları Hakem Heyetine veya Tüketici Mahkemeleri şikayet konusunu içeren dilekçe ve ekinde konuya ait belgelerle (fatura, satış fişi, garanti belgesi, sözleşme vb.) başvurabilirsiniz.

Hakem heyetlerine yapılan başvurulardan herhangi bir ücret alınmaz. Hakem heyetlerince görevlendirilecek bilirkişi ücretleri de Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından karşılanır.

Satın aldığınız ve şikayet konusu olan mal veya hizmetin değeri 2010 yılı için 938,75 TL nın altında ise sorunun çözümü için Tüketici Sorunları Hakem Heyetine başvurmanız gerekmektedir. Bu durumda, hakem heyetlerinin aldığı karar bağlayıcıdır. Hakem heyeti kararı aleyhinize ise 15 gün içinde tüketici mahkemesine itiraz edebilirsiniz. İtirazı görüşen tüketici mahkemesinin kararı kesindir.

Hakem heyetinin verdiği karar lehinize olmakla beraber satıcı veya sağlayıcının bu karara uymaması durumunda İcra ve İflas Kanununun ilamların yerine getirilmesi hakkındaki hükümlerine göre İcra Müdürlüğü’ne müracaat edebilirsiniz.

Şikayet konusu olan mal veya hizmetin değeri 2010 yılı için 938,75 TL nın üstünde ise hakem heyetlerine başvurulabileceği gibi, tüketici mahkemelerine de başvurulabilir. Ancak bu durumda, hakem heyetlerinin kararı delil niteliğinde olup, bağlayıcı değildir. Lehinize olan hakem heyeti kararına, karşı tarafın uymaması halinde tüketici mahkemesine başvurmanız gerekecektir. Tüketici mahkemeleri nezdinde açılacak davalar her türlü resim ve harçtan muaftır.

SATIN ALINAN MAL VEYA HİZMETLE İLGİLİ BİR SORUN YAŞANDIĞINDA NEREYE BAŞVURABİLİRSİNİZ?

 

Satın aldığınız mal veya hizmet uyuşmazlığında,

 • Mal veya hizmette bulunan ayıba ilişkin ise,
 • Satıcı/sağlayıcı ile imzalamış olduğunuz sözleşmede yer alan haksız şartlara ilişkin ise,
 • Taksitle satın aldığınız mal/hizmete için erken ödeme bulunmanız halinde yapılması gereken erken ödeme indiriminin hiç yapılmaması veya yanlış yapılmasına ilişkin ise,
 • Satın aldığınız devre tatil sözleşmesinin sözleşmeye uygun olarak verilmemesi veya sözleşme gereği ödemeniz gereken üyelik ücretinin çok yüksek olmasına ilişkin ise,
 • Satın aldığınız paket tur sözleşmesinin sözleşmeye uygun olarak düzenlenmemesine ilişkin ise,
 • Kampanyalı (ön ödemeli) olarak satın aldığınız mal/hizmetin zamanında ve gereği gibi teslim edilmemesine ilişkin ise,
 • Mesafeli sözleşme (internet, tv, vb. aracılığıyla) ile aldığınız mal/hizmetin size zamanında teslim edilmemesi, cayma hakkınızı kullanmanıza rağmen bedelin iade edilmemesine ilişkin ise,
 • Banka veya tüketici finans kuruluşu ile imzalamış olduğunuz kredi sözleşmesini erken kapatmanıza rağmen gerekli olan faiz indiriminin yapılamaması veya yanlış yapılması veya sözleşme hükümlerinin ölçüsüz derecede aleyhinize olmasına ilişkin ise,
 • Banka veya tüketici finans kuruluşu ile imzalamış olduğunuz sözleşme esnasında sizden çeşitli isimler altında sözleşmede yer almadığı halde masraf vb. alınmasına ilişkin ise,
 • İmzalamış olduğunuz abonelik sözleşmesine ilişkin ise,
 • Kapıdan aldığınız mal/hizmete ilişkin 7 gün içerisinde cayma hakkınızı kullanmanıza rağmen satıcı veya sağlayıcının ilk yedi gün içerisinde sizden para veya kıymetli evrak alınması yasak olduğu halde aldığı para veya kıymetli evrakın iadesi veya iptaline ilişkin ise,

Uyuşmazlığınızın çözümlenmesi için ; uyuşmazlık bedelini de dikkate alarak ikamet ettiğiniz yerdeki veya mal/hizmeti satın aldığınız yerdeki Kaymakamlık bünyesinde yer alan Tüketici Sorunları Hakem Heyetine veya Tüketici Mahkemesi’ne başvurmanız gerekecektir. Eğer bulunduğunuz yerde Tüketici Mahkemesi yoksa Asliye Hukuk Mahkemelerine Tüketici Mahkemesi sıfatıyla başvurabilirsiniz.

Eğer uyuşmazlığınız,

 • Satın aldığınız malla birlikte size garanti belgesi, Türkçe tanıtma ve kullanma kılavuzu verilmemesine ilişkin ise,
 • Kanun’da yazılı düzenlenmesi ve bir nüshasının tarafınıza verilmesi gerekli olan sözleşmenin size verilmemesine ilişkin ise,
 • Satın aldığınız mal/hizmetin etiket fiyatı ile kasa fiyatı arasında fark varsa ve sizin aleyhinize olan uygulanmışsa,
 • Cayma hakkınızı kullanmanıza rağmen size kapıdan satış yapan şirketin gereğini yerine getirmemesine ilişkin ise,

Gerekli idari işlemlerin yapılması için bulunduğunuz İlin Valiliğinde yer alan Sanayi ve Ticaret İl Müdürlüğü’ne başvurmanız gerekmektedir.

Ayrıca uyuşmazlığınız,

 • Kampanyalı (ön ödemeli) sözleşmelerde size ödemelerinizin güvence altına alındığına ilişkin teminat gösterilmemesine,
 • Süreli yayınların verdiği promosyonlara,
 • Bankalar ile yaşadığınız diğer uyuşmazlıklara

İlişkin ise gerekli idari işlemlerin yapılması için Tüketicinin ve Rekabetin Korunması Genel Müdürlüğü’ne başvurabilirsiniz.

TÜKETİCİ ŞİKAYETLERİ İÇİN BAŞVURABİLECEĞİNİZ KURUMLAR

 1. Tüketici Sorunları Hakem Heyetlerine,
 2. Tüketici Mahkemelerine,
 3. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin ve Rekabetin Korunması Genel Müdürlüğüne,
 4. Reklam Kurulu Başkanlığına
 5. Valilikler bünyesinde bulunan Sanayi ve Ticaret İl Müdürlüklerine
 6. “175 Alo Tüketici”Hattına,
 7. Tüketici Bilgi Sistemine (http://www.tuketici.gov.tr)
 8. Tüketicinin korunmasına yönelik faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşları olan dernek ve vakıflara,
 9. Ticaret/ Sanayi / Esnaf Odalarına başvuru yapılabilir.

Şikayetleriniz için

İl Tüketici Hakem Heyeti

Tel:0212 511 54 11

Kapıdan satış şikayetleriniz için

Tel:0212 514 10 80 Dahili:302

Tüketici Sorunları Hakem Heyetlerinin 2011 yılı için belirlenen parasal sınırları:

NOT: Tüketici Hakem Heyetleriyle İlgili Sınırlar
Tüketici hakem heyetine zorunlu başvuru sınırı 01.01.2011′dan başlayarak 1.031,87 TL,

Büyükşehir statüsünde bulunan illerde faaliyet gösteren il hakem heyetlerinin uyuşmazlıklara bakmakla görevli ve yetkili olmalarına ilişkin alt parasal sınır 01.01.2011′dan başlayarak 2.693,78 TL‘dir.

*2011 yılı değerleri, 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un 22. maddesindeki usule göre Üretici Fiyatları Endeksinde meydana gelen ortalama % 9,92 (dokuz virgül doksaniki) oranında artış esas alınarak belirlenmiştir.

DERNEK KURULUŞUMUZ

Bir tüketici dayanışma derneğinin kuruluşu için hazırlık yapıyoruz. Kurulacak dernek mevcut derneklerden farklı olarak üyelerinin tüketici sorunlarını çözmek için aktif olarak çalışacak. Dernek bu sorunların çözümü için avukat ve hukukçular çalıştıracak, üyelerin belli rakama kadar olan sorunları için hiç bir bedel talep etmeyecek, parasal sınırları belirlenen rakamların üzerindeki sorunlar içinse çok düşük ücretler talep edilecektir. Avukatlar dernekte maaş ile çalışacakları için baroların tarifeleri ile bağlı olmayacaklardır. Böylece binlerce kişiniz sorunlarına çözüm olacağımıza inanıyoruz. Derneğe üye olmak isteyenlerin iletişim bölümümüze mesaj göndermelerini itiyoruz.

 

SORUN CEVAPLAYALIM için 317 cevap

 1. Davut dedi ki:

  Sorunum mersinden bulunmakta olan ünlü bir mağzadan ünlü bir marka 2 adet gömlek aldım birini diger ertesi gün giyindim diğerini ise aradan 13 gün sonra üzerindeki etiketini yırtıp giyinmek için hazırlandığım sıra cıtcıtlı düğmenin karşı tarafının olmadığını fark ettim ve direk mağzaya giderek fişinide gösterip düğmenin yerinde olmadığını ve gömleği daha hiç giyinmediğimi gösterdim onlarda befendi verin hemen sorununuzu halledelimdeyip düğmeyi yerine oturmak için yarın gelin alın dediler
  bende diğer ertesi gün gömleğimi almaya gittim ve mağza tezgahtarı bayan elan bana
  bir poşet uzatarak buyrun gömleğiniz befendi diyerek gömleğin bulunduğu poşeti bana verdi bende gömleğin düğmesinin karşı kısmı yapılmışmı yapılmamış diyerek poşeti
  tezgahtar bayanın yanında actım vegömleğin cebini kontrol ettiğimde dikilen cıtcıtın bulunduğu yerin dikey olarak 2 santim yırtık olduğunu fark ettim bunu sorduğumda tezgahtar bayan bana siz poşeti ne diye acıyorsunuz befendi diye bana kızmaya calıştı
  bende sen ne diyorsun ya ben bunu bedavmı aldım para verdim tabi bakacağım diye kızdım ve yırtık olan gömleği alamayacağımı söyledim ben kendilerine hatalı olan göleği verdiğimde cıtcıt denen düğmenin dişi kısmı yoktu ne gariptirki gömleğimiyırtık olarak teslim ettiler bende mersin tüketiçi haklarına şikayet ettim keşke etmez olaydım avukat tutup işimi öyle göreydim 1 senede cözüyor tüketiçi denen hakem heyeti aklıma şunlar geldi tuketiçi heyetinde bulunan herkes şikayet edilen yerlerden nemalanıyor bunu anladım yani bizler kazgibi yolunuyoruz tavsiyem parası olan avukat tutsun güvenmeyin bunlara yada bize avrupadan bilir kişi heyeti getirip sorunlarımızı onlar halletsin siz tüketiçi calışanları insanları salak yerine koyuyorsunuz ya neymiş efendim 30 tl altına bunlar bakar 30 tl üstüne şunlar bakardiyosunuz sizler insanları salakmı sanıyorsunuz dağdan inmeler gidin avrupaya orda kişinin alış oldugu bir sakızın sorunu bile aynı anda cözüyorlar

 2. ahmet dedi ki:

  Ben gaziantepte yaşıyorum ttnet internetten evime internet aldım fakat belli bir süre kullandıktan sonra internetim gitti 4440375nolu telefonu aradım ve bunun nedenini sordum belli bir süre beni yönlerdi ve internetimin modeminin kurulu olmadığını söledi baya bir telefonda bekletti daha sonra bana modem hatası olmadığını telefon hattımla sorun olduğunu gereken kişileri en geç 24 saat içindegelip ilgileneceklerini söylediler ama 2 hafta geçti ne gelen var ne giden bir daha 4440375 nolu telefonu arayıp durumu bildirdim ve hala gelen yok bu duruma bir çözüm arıyorum ıptalde edemiyorum çünkü sözleşmem de en az 2 yıl sözleşme yaptım sizden cevap bekliycem inşallah okursunuz.

  • rahmiofluoglu dedi ki:

   Sizinki hizmet sözleşmesi, sözleşme bedeline göre dava ediniz.
   Parasal sınıra göre Tüketici Sorunları Hakem Heyetine veya Tüketici Mahkemesine dava açınız. Dilekçe örnekleri anasayfa’da var. Ayrıca yukarıdaki açıklamaları okuyunuz.
   Parasal Sınırlar: Tüketici hakem heyetine zorunlu başvuru sınırı 01.01.2011′dan başlayarak 1.031,87 TL,
   Büyükşehir statüsünde bulunan illerde faaliyet gösteren il hakem heyetlerinin uyuşmazlıklara bakmakla görevli ve yetkili olmalarına ilişkin alt parasal sınır 01.01.2011′dan başlayarak 2.693,78 TL‘dir.

 3. kemal dedi ki:

  MERHABALAR BEN VODAFONE MÜŞTERİ HİZMETLERİ VE İNTERNET SİTESİNDEKİ BAZI TUTARSIZLIKLARLA İLGİLİ 1 AYDAN BERİ UĞRAŞIYORUM.HER ARAMAMDA FARKLI KONUŞULUYOR YANLIŞ YÖNLENDİRME YAPILIYOR BU KONUDA NE YAPMALIYIM? TEŞEKKÜRLER

 4. murat dedi ki:

  merhabalar ,
  kasım 2010 tarihinde ankara ford baser otomotiv den focus marka araç aldık.fiyat konusunda konuşurken bize 2010 yılının ikinci taksidi olan mtv vergisinin ödenmediğine dair bize bilgi verilmedi.aracı teslim alımında imzaladığımız sözleşmede ikinci taksidin ödenmediğine dair bir ibare yoktu sadece ‘ bandrolünüzü almayı unutmayınız’diye kaşe olduğunu gördük.aylar sonra mtv vergisinin ödenmediğini internetten öğrendik.bayiyi arayıp sorduğumuzda aracı alan kişinin vergiyi ödemesi gerektiği, duvarda mtv vergisinin bize ait olduğunun yazılı olduğu söylendi.bu konu hakkında ford baser otomotivden şikayetciyim.mağduriyetimin giderilmesi için ne yapabilirim?

  • rahmiofluoglu dedi ki:

   Dava açınız, masrafı yok.
   Parasal sınıra göre Tüketici Sorunları Hakem Heyetine veya Tüketici Mahkemesine dava açınız. Dilekçe örnekleri anasayfa’da var. Ayrıca yukarıdaki açıklamaları okuyunuz.
   Parasal Sınırlar: Tüketici hakem heyetine zorunlu başvuru sınırı 01.01.2011′dan başlayarak 1.031,87 TL,
   Büyükşehir statüsünde bulunan illerde faaliyet gösteren il hakem heyetlerinin uyuşmazlıklara bakmakla görevli ve yetkili olmalarına ilişkin alt parasal sınır 01.01.2011′dan başlayarak 2.693,78 TL‘dir.

 5. hüso dedi ki:

  ben vatan computerden bilgisyar aldım pc ekranda ölü piksel mevcut fkat bu garantisinini bitmesine yakın ortaya çıktı ve garantiden tamire verdim bana ölü piksel gaantiye girmiyor dediler bu firmayı şikayet etsem sonuç olarak olumlu bir sonuç alabilirmiyim bir sorum dhah var arçelik firmasından bir buzdolabı aldım buzdolabı 2 sene sonra kaza misali buzdolabına dikkatli bakıverdim kağaının here yeri inişli çıkışlı hep vuruk yani mal çin malı adi mal olmasa kolay kolay ezilmez bizde ağır bir darp uygulmadık buna bu firmayı şikayt etsem aynı şekilde olumlu sonuç alabilirmiyim

  • rahmiofluoglu dedi ki:

   Davalarda masraf yok.
   Parasal sınıra göre Tüketici Sorunları Hakem Heyetine veya Tüketici Mahkemesine dava açınız. Dilekçe örnekleri anasayfa’da var. Ayrıca yukarıdaki açıklamaları okuyunuz.
   Parasal Sınırlar: Tüketici hakem heyetine zorunlu başvuru sınırı 01.01.2011′dan başlayarak 1.031,87 TL,
   Büyükşehir statüsünde bulunan illerde faaliyet gösteren il hakem heyetlerinin uyuşmazlıklara bakmakla görevli ve yetkili olmalarına ilişkin alt parasal sınır 01.01.2011′dan başlayarak 2.693,78 TL‘dir.

 6. koray dedi ki:

  dellin garanti servisi evlere geliyor biz götüremiyoruz cihazı yaklaşık 1 ay önce bir parça değişimi için eve teknik servis geldi klavyeyi kaldırdı klavyenin altındaki lekeyi sıvı teması diyerek garantiyi iptal etti.ben kesinlikle sıvı teması olmadığını bilgisayarın aşırı ısındıgını bu yüzden ısıdan kaynaklanan bir leke olabileceğini söyledim.kendimde teknik serviste çalıştığım için daha önce biraz anlarım.yok dediler biz karısamayız bız bu lekeyi gördük tamir edersek bizim maaşımızdan keserler diyerek bir bilir kişiye bile göstermeden cihaz baglamadan garantimi iptal ettiler bende istanbuldaki labauratarlarında bilgisayarımı yolladım ve haklı cıktım garantiyi tekrar aktif hale getirdiler ama surda 1 aydır ugrasıyorum günde 7 8 kere telefonla arıyorum kargo ıle yolladım garantım aktıf hale gelmesıne ragmen eve gönderdiklerinde yine kargo ücreti verecekmişim işlerim yarım kaldı yeni bilgisayar aldım adamlardan tek istediğim 2 kargo ücreti ve telefon parasıydı buna bile yaraşmadılar mahkemeye vermek istiyorum kazanma şansım nedir.birde evdeki teknik servis elamanı kendine güvenerek haklı cıkarsan mahkemeye verirsin demişti ne yapmalıyım birde ben bilgisayarı dell den almışım ne diye onlar kocsistemle anlaştılar diye onlarla uğüraşıyorum ki bilgisayarı alırken bilgilendirsenizde o zaman her yerde bu kocsistem hakkında şikayet var.

  • rahmiofluoglu dedi ki:

   Parasal sınıra göre Tüketici Sorunları Hakem Heyetine veya Tüketici Mahkemesine dava açınız. Dilekçe örnekleri anasayfa’da var. Ayrıca yukarıdaki açıklamaları okuyunuz.
   Parasal Sınırlar: Tüketici hakem heyetine zorunlu başvuru sınırı 01.01.2011′dan başlayarak 1.031,87 TL,
   Büyükşehir statüsünde bulunan illerde faaliyet gösteren il hakem heyetlerinin uyuşmazlıklara bakmakla görevli ve yetkili olmalarına ilişkin alt parasal sınır 01.01.2011′dan başlayarak 2.693,78 TL‘dir.

 7. fatih dedi ki:

  ben kahramanmaraşta ikamet etmekteyim bir mağzadan oturma gurubu aldım .taksitle 2.400.00 tl ye aldım faturası kesildi ama azı neden lerden dolayı ürünü almaktan vazgeçtim,ürün tarafımca teslim almadım ürün firmanın deposunda bulunuyor ürünü almaktan vaz geçtim ,ama alınan ürün den vaz geçemesin dediler. budurumda neyapmam gerklidir. lütfen bilgi verirmisiniz.

 8. fatih dedi ki:

  ben kahramanmaraşta ikamet etmekteyim EV YAŞAM mağzasından oturma gurubu aldım .taksitle 2.400.00 tl ye aldım faturası kesildi ama bazı neden lerden dolayı ürünü almaktan vazgeçtim,ürün tarafımca teslim almadım ürün firmanın deposunda bulunuyor ürünü almaktan vaz geçtim ,ama alınan ürün den vaz geçemesin dediler. budurumda neyapmam gerklidir. lütfen bilgi verirmisiniz.

  • rahmiofluoglu dedi ki:

   Yüz yüze yapılan alışverişlerde ürünün kusurlu, ayıplı olması dışında bir cayma hakkı yoktur.

 9. safiye dedi ki:

  merhaba evkur adındaki firmadan bazı ev aletleri aldık.kendi hesabı üzerinden aldım fakat aletleri kullanan ve parasını ödeyen arkadaşım şimdi bu borcu arkadaşım kendi üstüne almak istiyor evkur buna itiraz ediyor itiraz etme hakları var mı benim bu borcu arkadaşıma devretme olanağım var?

 10. Bektas Demir dedi ki:

  slm benim sikayetimde digiturkten yana ben bundan iki sene önce digi turke üye oldum ve bana o zaman söylememislerdiki üyeligin süresi bittimi bize fax çekeceksin filan simdi ariyorum herturlü zorlukla beni karsilartiriyorlar bunun icin ne yapmam lazim bana adini veren görevlinin adi armahan hanim benim fax cekmem lazimmis neden bunu bizleri üye yapmak istedikleri zaman anlatmiyorlarda yani ürünü istemedigin zaman her türlü zorluklarla karsilartiriyorlar ne olursunuz bu konuda yardiminiza ihtiyacim var daha üyeligime iki ay süre var ariyorum bana verdikleri cevak fax cekmezseniz üyeliginizin iptalini yapamayiz diyorlar bende mudurunuzu baglayin onuda yapayiz simdi benim ne yapmam lazim eyer fax cekmezsem üyeligim düsmezmis ve ben gene digi turk faturalarini ödemek zoruda kalacakmisim özür simdi yardima ihtiyacim var ne yapmam lazim

  • rahmiofluoglu dedi ki:

   Parasal sınıra göre Tüketici Sorunları Hakem Heyetine veya Tüketici Mahkemesine dava açınız. Dilekçe örnekleri anasayfa’da var. Ayrıca yukarıdaki açıklamaları okuyunuz. Sizin sözleşmenize göre yıllık para toplamına bakınız.
   Parasal Sınırlar: Tüketici hakem heyetine zorunlu başvuru sınırı 01.01.2011′dan başlayarak 1.031,87 TL,
   Büyükşehir statüsünde bulunan illerde faaliyet gösteren il hakem heyetlerinin uyuşmazlıklara bakmakla görevli ve yetkili olmalarına ilişkin alt parasal sınır 01.01.2011′dan başlayarak 2.693,78 TL‘dir.

 11. sadık aktaş dedi ki:

  merhaba oddak isimli bir medikal ticaretten aldıgım ürünü geri iade etmek istiyorum ama kabul edilmiyor sebep olarak 15 günü geçti diyorlar

 12. Sinan Selvi dedi ki:

  Eşime ait Akbank Fish kredi kartının Ocak 2011, Şubat 2011 ve Mart 2011 ay sonu ekstre bilgilerini öğrenmek için 444 29 29 nolu telefonu aradığımda ısrarla “Fish limitinizi ….TL’ye artırabilirsiniz…Artırma işlemini onaylıyorsanız lütfen …tuşa basın” şeklinde operatör kaydı karşıma çıkıyor ve her seferinde reddediyordum. Fakat Nisan 2011 ekstresi elime geçtiğinde herhangi bir talebimiz veya onayımız olmadan kart limitimizin artırıldığını gördüm. Bankaların emri vaki bir şekilde -müşteri tarafından defaatle limit artırımı reddedildiği halde-sormadan limit artırma hakkı var mıdır?

 13. tuba dedi ki:

  merhaba
  31 mart 2011 de bambi ayakkabı mağazasında yeni sezon bir babet aldım.üç defa giydim ve babetin derisinde zedelenmeler oldu.11 nisan da mağazaya götürdüm.zorla aldılar ve fabrikaya gönderdiler.15 iş günü içinde size döneceğiz dediler ama arıyorum hala “haber bekliyoruz” diyorlar.ciddi şekilde mağdur bırakıldım.ne yapacağımı bilmiyorum.ben ayakkabı tamir edilsin istemiyorum çünkü sadece üç kere giyindim.yenisini verseler aynı sorunu yaşamayacağımı nereden bileyim.ne yapacağımı bilmiyorum.bana yardım ederseniz çok memnun olurum..

 14. ugur bozkurt dedi ki:

  Akses sms para diye bir kampanyayı mesajla bildirdi kredi kartının son altı hanesini ve istenilen tutarı yazarak kampanyaya 02.05.2011 de katıldım 03.05.2011 de istegimin onaylandığı fakat paranın mevduat hesabıma yattığını söylediler.müşteri hizmetlerini aradım panın niye mevduat hesabına yattığını kampanyanın kredi kartıyla ilgili olduğunu söyledim parayı çekebilmem için oraya yattığını söylediler fakat mevduat hesabımı iki yıldır kullanmadığım için 40 tl yi otamatikmen kestiler bende kampanyadan vaz geçmek istediğimi ilettim ama otamatik olarak 40tl kesildiği için kampanyayı iptal edilemeyeceğini söylediler.buyapılanlar doğrumu neyapmam gerekiyor ?

 15. YENER ÖZKAN dedi ki:

  http://www.vpills.com.tr den tam olarak hatırlamıyorum ama 13 veya 14 nisan 2011 tarihinde 1 tane 119,00 Tl bedel ile ürün siparişi verdim ödemesinide aynı gün internet sitesinden 3 taksit olarak yaptım. İşlem bittiğinde yetkililerimiz onay için sizi arayacak yazdı ama arayan olmadı ben aradım ulaşamadım kimseye sonra herhalde dönüş yaparlar dedim iş güç arasında ilgilenemedim daha fazla. 18.04.2011 tarihinde yurtiçi kargo ile ürün bana geldi ve teslim aldım ancak ben 1 ürün beklerken onlar 3 tane ürün göndermişler ayrıca toplamda benim onayım olmadan 299,00 TL bedeli tek çekim olarak tahsil etmişler Bu arada ürünler 15.042011 fatura tarihli ASHİLL DIŞ TİCARET LTD. ŞTİ. diye bir firmadan adıma düzenlenmiş oalarak geldi. Hemen şirketi aradım uzun uğraşlar sonunda bağlandım ve CAN YILDIZ isimli şahısla bu konu üzerine konuştum 8 TL kargo bedeli ödeyerek ürünleri yine yurtiçi kargoyla bize gönderin iadenizi gerçekleştirelim dedi tamam dedim aynı gün hiç beklemeden ürünleri geldiği gibi hiç zarar vermeden paketini bile açmadan faturanın bir kopyasını alıp orjinalini tekrar kargoya koyarak geri gönderdim. 2 gün sonra ürünler elinize ulaştımı diye tekrar aradım Can bey ulaştı dedi ödemeyi ne zaman gerçekleştirirsiniz dedim 20 gün ile 45 gün arasında dedi şok oldum çünkü benim kredi kartımın ödemesi yaklaşıyor ve sırf bunun için ödeyeceğim para benim maaşımın yarısı konumunda haliyle bu beni zor duruma sokacaktı itiraz ettim Esra hanım diye biriyle görüştürdüler benden hesap bilgilerimi istedi verdim (artık ürünü bıraktım paramın derdine düştüm) 2 güne ödenir dedi 2 haftayı geçti ödemediler sürekli aramalarım sonunda 02.05.2011 tarihinde hesabıma 299,00 TL ödemeleri gereken parayı 259,06 TL olarak geri ödediler bugün tekrar aradım muhasebeden Ceyda hanımla görüştürdüler beni, 39,94 TL kesintinin sebebini sorduğumda kesilen faturanın kdv si kargo bedeli bide %3 lük bir kesintiden bahsetti ama tam anlamadım dolasıyla 39,94 TL kestiler tahsil ettikleri paradan. Şirket sahibiyle görüşmek istedim görüştürmediler satış elemanlarının sert tavırlarından hiç bahsetmiyorum zaten. Sonrasında Hakan bey diye birisi aradı faturanın işlemi yapıldığı için ödeyemezlermiş kendi internet sayfalarında yazan Mesafeli Satış Sözleşme şartlarını söylüyorum Cayma hakkındaki maddeleri söylüyorum hakan bey arkadaşımızın hatası diyor bunun bedelini ben neden ödüyorum diyorum cevap veremiyor üstüne bana ürün talebinde bulundu kabul etmedim sinirlendim kapattım telefonu.Ben 3 -5 liranın derdinde değilim ama hem benim onayım olmadan kredi kartımdan tahsil yapıldı hem zamanında işlem yapmadıkları için beni zarara uğrattılar. ben bu olanlardan ve çalışanların tavırlarından sonra 1 kuruşumun bile bu şirkette kalmasını istemiyorum onlara yedireceğime gider bir yoksulu doyurum daha iyi o yüzden bu konuyla ilgili olarak ne yapabilirim bana yardımcı olursanız çok sevinirim.Böyle firmalara Böyle çıkarcı insanlara fırsat vermek istemiyorum cevap verirseniz çok sevinirim iyi çalışmalar iyi günler

 16. Emrah SÜLÜK dedi ki:

  Merhaba;
  Erzurum’da almış olduğum 149.00 TL tutarında jake Jones markalı kot pantolon 1,5 ayda yıprandı ve deforme oldu.Aldığım da ürün 1 sene garantili ve birşey olduğunda geri getirebilirsiniz dendi.Geri götürdüm iadesi dğeişimi yapılmadı ne yapmalıyım?

  İyi Çalışmalar

 17. taner dedi ki:

  merhaba ben daha önceden uydunet internet kullanıcısıydım gayet memnundum fakat evi mi taşımak zornda kaldım oturduğum evde uydu net bağlanamıyo ttnet başvurusu yaptım beni aradılar 39 tl limitsiz ilk on iki ay kampanyası vardı ona kayıt olmak istedim bana telefon bağlatmam gerektiğini sölediler yani kullanmıyacağım telefona sabit ücret ödetecekler 39+17 toplam 56 tl telefon hatsız istersem 59 tl kampanyası varmış sorum şu bunu detleyen bir kurum yok mu bu haksızlık değilmi internet artık bir zorunluluk haline geldi ve insanları kampanya adı altında kandırıyolar kafaya koydum eğer bir açığını yakalarsam dava açıcam herkes adına bilgilendirirseniz sevinirim

 18. taner dedi ki:

  merhaba ben evimde daha önce uydunet kullanıyordum evimi taşımamdan dolayı yeni evimde uydu net bağlatılamıyor TTNET başvuru yaptım beni aradılar 39 tl ilk oniki ay kampanyası için aradım ban birde telefon bağlatmam gerektiğini söylediler yani kullanmıyacağım telefona ayda fazlada 17 tl sabit tel. ücret ödemek zorunda kalıyorum telefonsuz internet istersem 59 tl olduğunu söylediler yani 39+17 toplam 56 tl sorum şu bununla ilgili yasalardan nasıl faydalanabilirim haksız kazanç elde ediliyor BEN BURADAN BÜTÜN ARKADAŞLARA SESLENİYORUM HAKLARIMIZI ARAYALIM YASAL HAKKIMIZ VARSA SONUNA KADAR KULLANALIM YETER ARTIK BİZİ SÖMÜRDÜKLERİ telefon bağlatmadan da olabiliyomuş

 19. CÜNEYT YILMAZ dedi ki:

  BilgeADAM akademik! eğitim kursları adıyla hizmet veren kursa kayıt oldum.. 2 adet kurs almak üzere almak istediğim hizmetin 1 tanesini iptal etmek istiyorum. Bunun için gerekli evrakları kendilerine sundum ancak geçersiz bulmuş olacaklar ki iptal etmemişler. Gitmediğim kursun parasını benden almaya çalışıyorlar. Totalde 6900 olan borcum icra avukatında 8200e çıkmış.

  Gitmediğim kursun parasını benden almalarını anlamıyorum. İptal ettirmek istedim etmediler. Evrak istediler verdim herşeyi yaptım ama ödemekten başka bi seçeneğim yokmuş.

  Şimdi avukatla beni başbaşa bıraktılar.. Eğer kursum iptal edilmezse internet üzerinden BilgeADAM hakkında karalama politikası başlatacağım

  Ne yapmam lazım yardımcı olur musunuz lütfen

 20. M. Fatih Doğan dedi ki:

  HP’den 11 Haziran 2009’da bilgisayar almıştım. Kasım 2010’da başlamak üzere bu yılın mayıs ayına kadar, aynı sorundan 5 defa servisine gönderdim. Bunların 3’nde parça değişimi yapıldı. Garanti Belgesi şartlarında yer alan madde’ye göre; “Malın teslim tarihinden itibaren garanti süresi içerisinde kalmak kaydıyla bir yıl içerisinde ikiden fazla tekrarlaması veya farklı arızaların dörtden fazla tekrarlaması veya garanti süresi içerisinde farklı arızalardan 6’dan fazla olması sonucu, maldan yararlanamamanın süreklilik kazanması durumunda…. seçimlik hakkı”mı kullanabileceğim yazıyor. HP’nin bana daha önce dediği şey; eğer 3 defa parça değişmiş ve tekrar sorunla karşılaşırsam seçimlik hakkımı kullanabileceğimi söylediler ama son aramamda bunun 24 Mayıs’da değiştiği ve 4 olduğu söylenip taleplerim reddildi. Böyle bir durum söz konusu olabilir mi? Bilgisayarımı 2159 TL’ye aldım, ve, Tüketici Sorunları İlçe Hakem Heyetine şikayet başvurusunda bulundum. Tüm bunlara rağmen HP, bilgisayarımı servise tekrar almak istiyor ve seçimlik hak talebilimi reddediyor. Bana ya onarımı kabul etmemi ya da hiçbir şey yapılmayacağını söyleyince bende onarımı kabul ettim ama henüz bilgisayarımı vermedim. Bunu iptal etmeyi düşünüyorum. Anlayacağınız üzere HP tarafından mağdur edilmekteyim. Konu hakkında ayrıntılı bilgilerinizi almak istiyorum.

 21. 05365293028 dedi ki:

  bize en yakın tüketici hekem heyeti ve eyitici handisidir

 22. müge dedi ki:

  evkurda televizyon aldım ve fatura benm adıma kesıldı bende bu faturanın dükkan sahibinin üzerine kesilmesını istedım ve faturanın iptalı olamıyacagını soylediler bana ama muhasebecımız bu faturanın iptalının olabileceyını soyledıler bana yardıncı olun lütfen hakkımın calındıgını düşünüyorum

 23. Nazli dedi ki:

  Merhaba
  1 yıl önce vatan bilgisayardan sony marka laptop aldım. birgün laptopu açtığımda tam masaüstü çıktığında kendiliğinden kapandı ve takrar açılmadı. Pili çıkarıp tekrar taktığımda açıldı ama yine kapandı. Teknik servise götürdüm ve birkaç gün sonra cihazda sıvı teması olduğunu ve garanti kapsamında olmadığını söyleyerek 1120tl +Kdv ücret ödememi istediler. Ancak sıvı teması söz konusu değil. Teknik servise gidip görüştüğümde olmayan birşeyi iddia etmeyeklerini istersem tüketici mahkemesine şikayette bulunabileceğimi söyleyip beni gönderdiler. İzmir il hakem heyetine gittim ve durumu anlattım ancak ücretin onları aştığını söylediler. Şimdi bu durumda benim yapmam gereken şey nedir? Tarafımdan bir sıvı teması olmadığını ispatlamam mümkünmü?

 24. Semra dedi ki:

  Merhaba,benim sikayetim hsbc bankasi musteri hizmetleri ilgili,ariyorum ulasamiyorum beklerken surekli hattan dusuruyorlar tam 98dakika bekledim,telefonda beklemekten basima agrilar girdi,sinirden tansiyonum yukseldi.kabarik telefon faturalarida cabasi!lafa gelince hizli iletisim diye reklam yapiyorlar!bu konuda surekli madur oluyorum hakkimi nasil aramaliyim?

 25. nilüfer dedi ki:

  mrb bn ıkı gun once journey magazasından elbise aldım eve getirdiğimde elbisenın üzerinde ter lekesi oldugunu gördum tekrar götürdüğümde iade alamıcaklarını sö ediler siz yapmış olabilirsınız dediler.benım iade hakkım varmıdır?

 26. gokhan dedi ki:

  4 ay kadar once LG marka 107 ekran bir tv aldim.Aldigimda bana kanal atlama hizinin iyi oldugunu sozlu olarak ifade ettiler.tv nin kurulumu yapildiktan sonra personel ayrildi.yaklasik 1saat tv otomatik ayar yapti.sonra tv yi kontrol ettimkanallar arasi gecis 2-3 saniye suruyor.ve cok sık olarak sinyal yok ibaresiyle karsilasiyorum.Trt 1 den baska kanal seyredemiyorum.tv yi iade etmek istiyorum.bilgilendirirseniz cok sevinirim.tesekkurler.

 27. volkan dedi ki:

  ayakkabı aldım değiştirmek istiyorum ama kabul edilmiyor tüketici haklarına şikayet edebilir miyim

 28. yonca dedi ki:

  Birini şikayet etm we şikayetimi geri aldm fakat ewe kagıt gelmş o kagtn tekrar gelrmi

 29. sevgi kunt dedi ki:

  Ali beyoğlu firmasından aldığımız ürün defolu çıktı ve değişim yapmıyorlar.. çalışanlarda bi o kadar duyarsız aynı şekilde müdürde.. yapmamız gereken nedir acaba?

 30. Hüseyin dedi ki:

  Yaklaşık 4 ay önce kredi dosya masraflari için tüketici hakları hakem heyetine başvuruda bulundum davayı kazandım karşı tarafa da tebliğ edildi fakat arıyorum halen inceleme sürecinde diyorlar 1 aydan fazla oldu bekleyecekmiyim yoksa başka bir yol var mı.

  • rahmiofluoglu dedi ki:

   İcra yoluna başvurabilirsiniz. Ayrıntılı bilgi almak için 0549 452 42 02’den Senem Hanım’ı arayabilirsiniz…

 31. Kaan dedi ki:

  Merhaba, ben bimeks magazasından bir telefon aldım. 15.08.2013 tarihinde. telefonu aldığımdan beri 2 kere aynı sorunu yaşadım. garantiye gitti ücretsiz yapıp geri verdiler. şimdi aynı sorun 3. kez oldu ve yarın garantiye tekrar götürmem gerek. telefonun garanti süresi 2 yıl. tüketici haklarında aynı sorunla bir yıl icerisinde 4 kere garantiye giden ürünün tüketici malın ücretsiz değiştirilmesini, bedel iadesi veya ayıp oranında bedel indirimi talep edebilir yazmakta. öğrenmek istediğim şu; 2 yıl içerisinde aynı sorun 4 kere olursa az önce sadığım tüketici haklarımı kullanamaz mıyım? benim garanti sürem 2 yıl çünkü. teşekkürler.

 32. erhan dedi ki:

  sony t3 cihazımın ana kartı yandı garantiye göderdim 31.aralıkta cihazı verdim yedek parça beklediğini oyalayıcı cevaplar verdiler 10 martta şikayetci oldum. şikayet dosyam sony gider gitmez bana cihaz değiştirme kararı almışlar ama ben cihazı artık istemiyorum para iadesi istiyorum cihazı bana sevk edeceklermiş ne yapmam gerekiyor

 33. Kadir BÖLEK dedi ki:

  Bizim Afyon Aydın Termalde Devremülk sahibiyiz ama bizim başımıza bela olmuştur tapu dediler tapu yoktur sözleşme iptali için zaman önemlimi okuduğumu eğer anladıysam zaman mefrumu var bu işten nasıl kurtulabiliriz yani kızılaya bile hibe etmek istesem olmuyor herhalde bir çaresi yokmu nereye müracaat edeceğiz benim gibi mağdur binlerce var bu milleti dolandırdılar bi çare 536 636 2367 edremit / balıkesir teşekürler. kadir bölek

 34. İbrahim dedi ki:

  Ben 2 ay önce telekomdan casper tablet aldım ürün 2 kere aynı sorundan servise gitti.bu tabletin değişimi veya iadesi telekomdan mı casperdan mı olacak ve kaç kere aynı sorunda değişim olur

 35. Berkay dedi ki:

  Parasını odedigim ayakkabinin 10 gundur ayakkabi gelmiyor telefon acilmiyor bu tuketici haklarina sikayet edilebilirmi

 36. Cansu karaman dedi ki:

  Merhaba ben 2 yillik evliyim oturma grubu ve salon takimimi ayni yerden aldim oturma grubum okadar berbat ciktiki geldigi gunden beri sorunlu dosemesi yirtildi icine coktu leke tutmuyo tay tuyu dediler simsiyah leke tuttu dikisler sokuldu nyse gonderdik ortasi cokunce bunlar koltugun altina basit bi cuval cakip gondermisler biraz daha kullandik tekrar coktu simdi 3 aydir evimde koltuk yok 1.5 yasinda oglum var minderlerde surunuyoruz adambisten cikmis ueni birisi gelmis gttk gorustuk bize dedigi sey su doseme ayni olsa olurmu esimde hayir benbo dosemeyi istemyrum denis ozaman yari yariya odeselim dosemesini birlkte degistrelm demis salon koltuklarimn renkleri farkli istemistm tam aksi renkler gelmis onuda kabul ettik ama bizi surekli bugun yarin die oyaliyolar biz bu koltugu yeni evlendigimde garanti kapsamindayken gonderdik gitti geldi tekrar ayni oldu suan garanti bitti ama koltuk bizde degil hala sikayat etsek sonuc alabilirmiyiz ben basindan beri sikayet etme taraftariyim fakat esimde esbaf oldugu icin herzaman iyi niyetli yaklasti ama artik onunda sabri bitti cunku hic ilgilenmediler halada ilgilenilmiyo lutfen yardimci olun tesekkurler

 37. Meltem göksel dedi ki:

  Samsun gold mağazasından aldığım faturalı telefon kaçak çıktı tüketici hakları paramı alabileceğimi söyledi evrakıda eve gönderdiler fakat samsunda bulunan gold mağazası kapandı başka bir ilde bulunan gold mağazasından paramı alabilirmiyim yada nasıl bir yol izlemeliyim

 38. ebru dedi ki:

  mrb evve mağazasına annem ve kızkardeşim gidip ikitane tlfn aldılar benide çağırdılar bende sipariş verdim note 4 3000 denildi bana pazar günü msj geldi 2000 indirildi diye mağazaya gittim kredi kartına geçerli olup reklam amaçlı olduğu söylenildi ürünü beğenmedim almak istemiyorum ikitane tlfn aldık zaten dedim iptal edemzsiniz emek verdik dedi bende emek verdiniz ne yaptınız dedim 5 dk sürdü dedim benden para talabinde bulunur gibi konuşmalar yaptı imza attığınız kağıtta ne yazıyordu biliyormusunuz dedi ben size söylemedim dedi % 15 iptal edildiğinde ücret alınır dedi söyleseydiniz imza atmazdım dedim iptal etmeye kasaya gittim iptal edeceklerdi ama basri bey ürünün merkezde olduğunu ordan konuşması gerektiğini iptal edilmeyeceğini söyledi peki hafta sonu merkez gönderebilirlermi iptal etme hakkım yokmu yardımcı olurmusunuz bana

 39. Gökay dedi ki:

  Marketten lays cips aldım yarıya kadar yedik acı bir tat vardı içini tamamen açınca iğren bir koku ve içerisinde kahve rengi acayip bir cisim cıktı avuç içi kadar köfteye benzeyen birşey.onu görünce istifra ettim.ben bu şirlete dava açıp tazminat talep edebilirmiyim?

 40. Tuba dedi ki:

  Merhabalar. D smart internet kullanıcısıyım. 8 gündür internet kesintisi devam ediyor. Defalarca aramama rağmen hiç bir geri dönüş olmadı. Kullanmadığım internetin faturasını ödemek istemiyorum. Bununla ilgili yasal olarak yapabileceğim birşey var mı. Teşekkürler.

 41. Mert dedi ki:

  Ben tonguç akademi diye bir yere üye oldum tamamen ücretsiz diyordu fakat içinde hep paket sarın almak zorundayız ben satın almadım fakat karşıma bir ücret çıkarmı

 42. Ayça dedi ki:

  Merhaba. Turkcell den hattıma sözleşmeli olarak yeni lg g4 aldım. Alalı yaklaşık 1ay oldu ancak telefon bozukmuş ve 11 gündür serviste 29undan beri yeni cihaz bekleniyor diyorlar. Telefonu iade etmek istiyorum. Bunu aldığım Turkcell mağazasına söyledim kesinlikle yapamayacaklarını söylediler. Ancak telefondan soğudum kullanamadan ve iade etmek istiyorum. Ne yapabilirim yardım ederseniz sevinirim

 43. ilknur dedi ki:

  ı phone 6s telefonum var fakat ı phone den ayrı başka cihazlarla resim ses kaydı vs. gönderemediğim için çok şikayetçiyim öğrenciyim derslerle alakalı çok lazım oluyo ses kaydı flan ve çok çabuk doluyo hafızası alalı 1 buçuk ay flan olmuştur geri iade oluyo mu?

 44. sümeyya dedi ki:

  Merhaba. Ben du 2. El bi telefon aldim . Alirken bana herhangi bisey olursa bana getirin dediler. Telefonu bi telefoncuya gosterdim ve telefonun spot mal oldugunu ogrendim. Sizce simdi ne yapmaliyim

 45. Oğuzhan Özer dedi ki:

  Yaklaşık bir buçuk ay önce samsung galaxy j2 marka telefon aldim cihazı daha aldıktan 20 gün sonra servise gönderdim ekran açılmıyordu iç ekran patlamış dediler ve kullanıcı hatası dediler 240 tl ücret ödeyerek cihazı yaptırdım ve cihazım tekrar arıza verdi wifi ağına bağlanmıyor ve internet paylaşımı yaptığımda benim cihazıma kimse bağlanamıyordu servis beni arayarak ana kartın değiştiğini söyledi ve yeni anakart demek telefonun en önemli parçası demek daha bir buçuk aylık cihazın ana kartının değişmesi anormal bir durum cihaz değişimi talep edebilirmiyim şuan asker oldugum için elimden pek birşey gelmiyor neler yapabilirim yardımcı olurmusunuz cihaz değişimi yada ücretin geri iadesini talep edebilirmiyim

 46. Uğur dedi ki:

  Internet üzerinden bir oylamaya katıldım beşiktaş jimnastik kulübüne oy verdim daha sonra 0850 532 30 26 nolu telefon beni arayarak bir oylama sonucu 139 tl değerindeki formayı kargo dahil 39 tl değerinde alabilecegimi söyledi hangi renk forma istedigimi ve forma bedenini sordu siyah forma ve small beden istediğimi söyledim aras kargoya verdiklerini söyledi hemen arkasından aras kargo aradı adresi verdim gelen forma kırmızı ve medium du ve alakasız bi forma geldi ne yapabilirim

 47. Samet dedi ki:

  Ben internetten spor ayakkabı aldım fakat bana önleri açılmış yırtık bot yolladılar paramı nasıl geri alabilirim?ve şikayet süreci nasıl gerçekleşiyor.

 48. M... dedi ki:

  Biz yataş mağazasından bir koltuk takimi aldık ürünün bir tanesi kusurlu çıktı once aldığımiz yere gittik musteri hizmetlerini aradı gelip götürüp düzeltmeleri için ancak bize 1t gün sure icinde geleceklerini söylediler 1 ayı geçti hala gelmediler ürün elimizde şuan ve kullanamıyoruz ve artık ürünü almaktan vazgeçtik tamamen sizce bu mümkün mü cayabilir miyiz ??

 49. Nadir Öztürk dedi ki:

  Selam
  Bir hafta önce buzdolabı ve bulaşık makinesi aldım Perşembe günü göndereceklerini söylediler buzdolabı geldi ancak bulaşık makinası gelmedi. İlgili firma özür dileyerek bir gün sonra göndereceğini söyledi. Öğlene kasar bekledim gelmeyince aradım . Ancak kusura bakmayın deyip yarın saat sabah10-12 arası göndereceklerini söylediler. Tamam dedim Ancak sabah gelmediler tekrar aradım bu sefer öğleden sonraya kaldı dediler. Bende artık bu ürünü istemediğimi paramı geri istediğimi söyledim, halen aramadılar.

  Sorum şu; Buzdolabını da geri verip paramı alabilir miyim?
  Ya da ne yapabilirim, bana söyledikleri yalanlar karşısında hangi yaptırımı uygulayabiliriz ?
  Şimdiden teşekkürler…

 50. Ömer Faruk dedi ki:

  Merhaba,
  Ben 2014 yılında samsung marka bi telefon aldım 2 hafta önce garantiye göndermiştim geldi şimdi görüşme esnasında karşı tarafa sesim gitmiyor bu arıza garantiden göndermeden yoktu tekrar göndermek istemiyorum para iadesi verirlermi acaba

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Log Out / Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Log Out / Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Log Out / Değiştir )

Google+ fotoğrafı

Google+ hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Log Out / Değiştir )

Connecting to %s